Hodowla i sprzedaż koni huculskich

W Stadninie hodowla prowadzona jest w oparciu o stado Saracena. Obecnie posiadamy 10 klaczy w kryciu, a oprócz nich 20 wałachów i młodzież – w sumie 43 konie wraz z przychówkiem.

Konie przebywają cały rok na pastwiskach, zimą są dokarmiane sianem i sianokiszonką, wyjątkowo również owsem. Ogiery w miesiącach zimowych izoluje się w stajni, aby nie kryły klaczy zbyt wcześnie. Z reguły wyźrebienia przypadają na miesiące wiosenne – klacze rodzą w warunkach naturalnych, na pastwiskach, często podczas niesprzyjającej pogody – w śniegu, deszczu i niskiej temperaturze. Niełatwe pierwsze tygodnie życia hartują organizm źrebaków – to dlatego tutejsze hucuły odznaczają się w późniejszym życiu świetną kondycją zdrowotną.

Na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny źrebaków wpływa również fakt, że już w sezonie letnim odbywają one długie wędrówki towarzysząc matkom – klacze są bowiem używane do jazd terenowych. Ta swoista „szkoła przetrwania” w pierwszych miesiącach życia sprawia, że źrebaki z „TABUNU” pod względem budowy ciała, siły i dobrego charakteru przewyższają źrebaki z chowu stajennego.

Ze względu na warunki bytowania i doskonały materiał genetyczny, stadnina została uznana za ośrodek hodowli zachowawczej konia huculskiego i działa zgodnie z założeniami programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych koni huculskich , korzystając z opieki i pomocy Polskiego Związku Hodowców Koni i Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Właściciel stadniny – Stanisław Myśliński jest członkiem komisji hodowlanej Związku Hodowców Konia Huculskiego, a ponadto jako prekursor nowego systemu hodowli koni huculskich został uhonorowany złotą odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni.

Pobierz:
Program hodowlany (PDF)